Powered by the Tomorrow.io Weather API
Facebook Fanpage

Jakość powietrza w Nowej Soli

Chwila prawdy w istotnej kwestii: czym na co dzień oddychamy. Od grudnia 2018 roku nowosolski urząd miasta umożliwia sprawdzenie jakości powietrza w pięciu punktach Nowej Soli. I to wszystko przez internet.

Chwila prawdy w istotnej kwestii: czym na co dzień oddychamy. Od grudnia 2018 roku nowosolski urząd miasta umożliwia sprawdzenie  jakości powietrza w pięciu punktach Nowej Soli. I to wszystko przez internet.

Sensory mierząstężenia pyłów zawieszonych – PM 2,5 oraz PM 10. Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i źle regulowanych piecach domowych oraz spaliny pojazdów, zwłaszcza w miejscach nasilonego ruchu.

W Polsce najczęściej normy jakości powietrza pyłami drobnymi tzw. pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenem są przekraczane. Jak bardzo? Czasem nawet nie mamy o tym pojęcia. Internetowy monitoring powietrza może nam to uzmysłowić. Jakość powietrza określają barwne kropki: odzielonego (bardzo dobra) do czerwonego (raczej wiadomo) oraz stosowne sugestie dotyczące wychodzenia z domu.

Edukacyjne czujniki

Czujniki zainstalowano w północnej strefie przemysłowej (MZGK), w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Botanicznej (gdzie mierzone są parametry Pleszówka), w Szkole Podstawowej nr 5 (co daje obraz na Stare Żabno), przy ul. Kasprowicza (odczyty na Zatorzu) oraz na urzędzie miasta (co daje pogląd na powietrze w centrum Nowej Soli). Jak łatwo zauważyć, monitorowane są części miasta, w których dominuje zabudowa jednorodzinna. Nieprzypadkowo.

Z pytaniami dotyczącymi czystości powietrza Nowej Soli możemy się spotkać coraz częściej. A zwłaszcza jesienią, zimą, gdy ruszają piece. Czujemy specyficzny dym, widzimy smog w niektórych dzielnicach miasta. Narzekamy. I co z tym robimy? A wniosek jest prosty: Co w piecach spalimy, potem wdychamy.

A właśnie spalanie odpadów w kotłach, które choć jest wprawdzie nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia, jest często praktykowane przez niektórych mieszkańców. 

PM 2,5 PM 10 – o co tu chodzi?

Drobinki pyłu PM 2,5 to cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra. Powstają m.in. w wyniku palenia w piecach domowych węglem i drewnem. Według Światowej Organizacji Zdrowia to pył PM 2,5 jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka wśród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Absorbowany jest przez nasz organizm w drogach oddechowych i co ważne: może również przenikać do krwi. Podobnie jak pyły z grupy PM10 są przyczyną kaszlu, trudności z oddychaniem i zadyszki w czasie wysiłku fizycznego. Ale przede wszystkim mogą powodować zachorowania na nowotwory płuc i różne choroby układu oddechowego, np. astmę i POChP czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Zgodnie z polskim i unijnym prawem poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5  – 25 µg/m3 – jest normą średnioroczną, a nie dobową. A zatem dobowe przekroczenie tej wartości nie oznacza przekroczenia normy. Ale warto też wiedzieć, ile wskazują czujniki w danym dniu.

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, metale ciężkie, dioksyny i furany.

Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.

PM 10 inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie ciężarnych kobiet oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).

Zobacz dane z czujników:

W północnej strefie przemysłowej Nowej Soli

Jakość powietrza wskazana przez czujnik na Pleszówku

Czystość powietrza w centrum Nowej Soli – sensor z magistratu

Sprawdź jakośc powietrza na Zatorzu

Poziomy zanieczyszczeń powietrza na Starym Żabnie

Total
0
Shares
Dodaj komentarz